TECFIDERA® (DIMETYLFUMARAT)
SMS-PÅMINNELSE

Vi vill erbjuda dig som får Tecfiderabehandling att få SMS om när du ska ta din behandling. Du kan när som helst avsluta genom att trycka på länken i SMS:et.

HUR GÅR DET TILL?
 

Anmäl dig och få ett SMS när det är dags att ta din Tecfideratablett. Genom att anmäla dig till vår SMS-tjänst får du ett SMS på specifikt klockslag som du själv väljer.

TeCCoach
(Tecfidera Call Coach)

Ett praktiskt patientstödsprogram för dig som får Tecfidera

Ibland behöver man råd och stöd

Det kan finnas både oro och frågor kring sjukdomen MS och dess behandling. Därför erbjuder vi dig samtal med en erfaren och specialiserad MS-sjuksköterska. Under 14 veckor ringer hon dig 2-5 gånger och svarar på dina eventuella frågor och ger dig behandlingsråd kring Tecfidera.

Om du är intresserad av att vara med i patientstödsprogrammet skickar du ett mail med ditt namn och telefonnummer genom att klicka på knappen nedan . Du kommer då att bli kontaktad för att diskutera din möjlighet att vara med i programmet och för att besvara dina eventuella frågor. Dina personliga uppgifter som du mailar kommer endast att användas för att kunna kontakta dig för en första konsultation. Om du beslutar dig för att gå med i patientstödsprogrammet, kommer vi att skicka dig den fullständiga informationen om hanteringen av personuppgifter och samtyckesformulär som du behöver signera och sända åter.

TeCCoach MS-sjuksköterska: Helen Wittgren

  • MS-sjuksköterska
  • 35 års erfarenhet som sjuksköterska
  • Har jobbat med MS-patienter under många år på Danderyds sjukhus, Stockholm.
Helen Wittgren
  • Patientomhändertagande vid MS, gällande behandlingsstöd, är betydelsefullt för ett lyckat behandlingsresultat. TeCCoach (Tecfidera Call Coach) är ett patientstödsprogram som kan bidra till en förbättrad kvalitet i omhändertagandet av dig som behandlas med Tecfidera.
  • En erfaren och specialiserad MS-sjuksköterska, anställd via en tredje part, ICT Health Support, kontaktar dig per telefon vid 2-5 tillfällen under maximalt 14 veckor.
  • Vid samtalen ges generella råd gällande MS-sjukdomen och behandlingen, i linje med godkänd produktresumé (FASS-text) och anpassat efter klinikens lokala mål, för att erbjuda ett välfungerande patientstöd.
  • TeCCoach kommer inte att omfatta någon påverkan kring beslut gällande omhändertagandet eller behandlingen. Om frågor uppstår gällande behandlingsbeslut, diagnos etc. kommer du att rekommenderas att kontakta ansvarig läkare eller sjuksköterska på kliniken där du behandlas för din MS.
  • Läkemedelsföretaget Biogen finansierar patientstödsprogrammet. Biogen träffar inga patienter. Rapporterade biverkningar kommer att hanteras enligt gällande myndighetskrav, rutiner inom Biogen och kliniken.
Läs mer om hur Biogen hanterar personuppgifter här